Hej och välkommen Rickard, ny kommundirektör!

Rickard Vidlund började sin nya tjänst som kommundirektör 1 januari 2021. Vi har träffats för att få höra mer om hans första månad.

Rickard Vidlund, ny kommundirektör i Öckerö kommun sedan 1 januari 2021.

Rickard Vidlund

Hur känns det?

Det känns väldigt kul att vara igång och få börja ett nytt spännande jobb. Jag har känt mig välkomnad från dag ett i Öckerö kommun. Det finns en härlig atmosfär i kommunen bland tjänstepersoner och politiker.

Var kommer du närmast ifrån?

I samband med Göteborgs stads omorganisation från stadsdelar till facknämnder, så avslutade jag vid årsskiftet min tjänst som stadsdelsdirektör i Angered och tillförordnad stadsdelsdirektör i Lundby.

Hur har första månaden varit?

Den första månaden har varit intressant och intensiv. Jag har ägnat den första tiden åt att lära känna den här fantastiska kommunen och allt fint arbete som pågår. Jag har mött människor i olika sammanhang för att förstå frågorna som finns och se hur vi tillsammans kan möta de utmaningar som kommunen står inför.

Är det något särskilt som varit i fokus första tiden?

Öckerö kommun har de senaste åren tagit viktiga steg för att komma på rätt väg i många frågor. Mitt fokus har varit och är framöver att arbeta vidare med de processer, riktlinjer och policys som finns för att få en övergripande styrning där vi arbetar mot ett gemensamt mål. Det är en spännande resa som vi har framför oss där vi behöver docka ihop våra processer.

Det jag sett hittills är att det finns en bra grund i kommunen. Det har gjorts ett fint arbete för att få en fungerande budgetprocess från både organisationens och politikens sida. Det är roligt att se hur mycket som gjorts hittills och ska bli intressant att följa och driva det vidare. Vi har fler saker att utveckla och driva vidare tillsammans i organisationen tillsammans med politiken. Bland annat behöver vi arbeta mer med helheten där kommunfullmäktiges budget är styrande och få det att flyta väl. Tillsammans är det viktigt att vi skapar delaktighet och transparens hela vägen.

Såklart har även det fortsatta arbetet med coronaviruset och sjukdomen covid-19 varit ett stort fokus. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att fånga de nya frågeställningar som dyker upp allteftersom pandemin pågår. Det gäller att vi gemensamt arbetar för att hålla i och hålla ut trots en annorlunda tid.

Vad ser du fram emot i arbetet?

Nu längtar vi nog alla efter att pandemin är över. Jag ser fram emot att göra besök ute i verksamheterna för att träffa och lära känna fler medarbetare.

Det känns väldigt roligt att få arbeta för och i en sån här underbar miljö. Jag har under många år besökt och uppskattat Öckerö kommuns besök- och näringsliv. Det är en fantastisk tillgång som finns i denna kommun och nu får jag vara med och utveckla de möjligheter som finns.

Är det något du vill hälsa?

Nu behöver vi tillsammans hjälpas åt att hålla i och hålla ut även om det känns tufft på många sätt. Vi ser äntligen en tendens till att antalet bekräftade fall av covid-19 börjar minska, även i vår kommun. Smittspridningen är dock fortfarande hög i Öckerö kommun och i samhället i stort. Därför behöver vi fortsätta ta ansvar för att följa råd och rekommendationer.

Jag vill även passa på att tacka alla som kämpar och gör ett gott jobb inom kommunens alla verksamheter! Jag hör från många vilket fint arbete som pågår i verksamheterna och jag vill verkligen säga att det är ett uppskattat arbete som görs för att hjälpas åt i detta tuffa läge. Jag ser fram emot att mötas i många sammanhang när detta är förbi!

Senast uppdaterad:

Publicerad: