Markutredningar och prover vid fyrplatser

Under våren 2020 genomfördes en miljöteknisk markutredning vid fyrplatsen på Knippla. Nu går den att läsa på vår webbplats.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Tidigare har det även gjorts en miljöteknisk markutredning vid Norgårdsberget på Öckerö. Vid dessa utredningar tas prover på mark och jord, till skillnad från de askprover som tagits vid fyrplatser tidigare.

De miljötekniska markutredningar som gjorts visar på att föroreningarna från fyrplatserna har spridit sig långt men det behövs ytterligare undersökningar för att kunna avgränsa spridningsområdet.

Mer information

Till samtliga rapporter och undersökningar som gjorts på fyrplatser i Öckerö kommun

Senast uppdaterad:

Publicerad: