Begränsning av antal vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Sedan den 24 november 2020 är det förbjudet att ordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, oavsett var dessa hålls, med fler än åtta deltagare. Det gäller även sammankomster vid påskfyrar som enligt polisen är att anse som en allmän sammankomst. Det enda undantaget gäller begravningar, där får max tjugo personer samlas. Beslutet har tagits av Länsstyrelsen i Västra Götaland för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Flera människor samlade i en lokal

Om du ska anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning är det viktigt att du ansöker om tillstånd hos polisen. Det är polisen som handlägger och utfärdar tillstånd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska begränsa antalet deltagare till högst åtta.

Observera att det inte spelar någon roll om den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen kräver tillstånd eller inte. Den omfattas ändå av begränsningen av antalet deltagare. Den som anordnar en tillställning som
bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Polisen och Länsstyrelsen ansvarar gemensamt för att beslutet efterlevs.

Länsstyrelsen i Västra Götaland: Publikgräns på åtta personer i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Polismyndigheten: Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Allmän sammankomst kräver tillstånd

Här berättar vår kommunpolis mer om vad som gäller kring allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Samlad information

På ockero.se/virus hittar du samlad information om kommunala verksamheter och eventuella förändringar. Där hittar du även länkar till uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: