Tänk på din säkerhet

Här hittar du information om vad som är viktigt att tänka på gällande säkerhet kring påskfyrar.

Var försiktig vid fyrplatser

Om du ska besöka en påskfyr så tänk på din egna säkerhet och andras säkerhet vid fyrplatsen. Var uppmärksam på din omgivning och håll avstånd från påskfyren och från andra för att minska risken för smittspridning. Om en fyr välter eller ett brinnande föremål faller ur fyren så innebär det livsfara. Tänk även på att fyrplatserna är svårtillgängliga för räddningstjänsten om en olycka inträffar.

Det finns rekommendationer och försiktighetsåtgärder för områdena kring fyrplatser på grund av de höga halterna av dioxiner, bly och andra metaller som hittats vid undersökningar. Halterna av gifter vid fyrplatserna innebär en risk för påverkan på människors hälsa och naturmiljön utifrån Naturvårdsverkets generella riktvärden för föroreningar.

Maxantal vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Sedan den 24 november 2020 är det förbjudet att ordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, oavsett var dessa hålls, med fler än åtta deltagare. Det gäller även sammankomster vid påskfyrar som enligt polisen är att anse som en allmän sammankomst.

Hjälp dig och andra genom att tänka över ditt deltagande i evenemang. Tänk särskilt på i dessa tider att du som har symptom eller känner dig sjuk, även milda symptom, ska inte delta i evenemang alls. Det är viktigt att göra det varje person kan göra för att minska smittspridningen i samhället. Vi behöver tillsammans hjälpas åt i det arbetet!

Mer information

Till information om fyrplatser

Till information om råd och rekommendationer kring coronaviruset och sjukdomen covid-19

Till information hos polisen: Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: