Hjälp till att minska smittspridningen

Hjälp till att minska risken för smittspridning av coronaviruset genom att följa råd och rekommendationer.

Allmänna sammankomster och offentlig tillställningar

Sedan den 24 november 2020 är det förbjudet att ordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, oavsett var dessa hålls, med fler än åtta deltagare. Det gäller även sammankomster vid påskfyrar som enligt polisen är att anse som en allmän sammankomst.

Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska begränsa antalet deltagare till högst åtta personer. Observera att det inte spelar någon roll om den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen kräver tillstånd eller inte. Den omfattas ändå av begränsningen av antalet deltagare. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Följ råd och rekommendationer

Hjälp dig och andra genom att tänka över ditt deltagande i evenemang. Håll dig till max åtta personer vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning men det är även ett bra antal att förhålla sig till i andra situationer. Det är viktigt att göra det varje person kan göra för att minska smittspridningen i samhället. Vi behöver tillsammans hjälpas åt i det arbetet!

I vår kommun och i hela Västra Götaland gäller regionala rekommendationer fram till 18 april. Följ råd och rekommendationer - tillsammans kan vi bromsa smittspridningen!

Det här gäller fram till 18 april:

👉 Umgås bara med personer som du normalt träffar.

👉 Undvik platser om det är risk för trängsel exempelvis kollektivtrafik och köpcentrum.

👉Håll avstånd

👉Använd alltid munskydd i kollektivtrafiken.

👉Avstå från icke nödvändiga resor.

👉Använd munskydd i inomhusmiljöer där nära kontakt inte går att undvika.

👉Fortsätt arbeta hemifrån.

Samlad information

ockero.se/virus hittar du samlad information om kommunala verksamheter och eventuella förändringar.

ockero.se/fyrplatser hittar du information om vad som gäller kring påskfyrar.

Senast uppdaterad:

Publicerad: