Medborgarlöfte 2021

Medborgarlöftet är ett gemensamt åtagande från Hisingspolisen, Trafikverket och Öckerö kommun till dig som bor eller vistas i kommunen. Här kan du läsa mer om de aktiviteter som genomförs som en del av medborgarlöftet 2021.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Varje år genomförs en medborgarenkät där du som medborgare kan framföra dina åsikter. Hisingspolisen, Trafikverket och Öckerö kommun definierar därefter de åtgärder som behöver genomföras i kommunen. Framöver är målet att utöka samverkan med ytterligare aktörer.

Trafiken är det område som återkommande lyfts fram som ett problem som skapar mest otrygghet. Främst handlar det om fortkörning och vårdslöst trafikbeteende av både bilister och mopedister. Därför kommer vi långsiktigt fortsätta att arbeta med ett särskilt fokus på trafiksäkerhet.

Vårt löfte till dig

För att öka tryggheten genomför vi följande aktiviteter under 2021:

  • Minst 10 trafikinsatser med fokus på trafiknykterhet, fortkörning och vårdslöst trafikbeteende. Utöver detta ska en trafikinsats inriktas på mopedkörning. (Polis)
  • Polis medverkar vid Öckerö Pride och kulturkalas och skärgården i advent. (Polis)
  • Ökad samverkan mellan polis, Färjerederiet och kommunens båttrafik. (Nämnda aktörer)
  • Genomföra 12 informationsinsatser för att fortsätta främja en god trafikmiljö.
    (Öckerö kommun, Trafikverket)
  • Genomföra en trafiksäkerhetsvandring för att identifiera otrygga platser och undersöka vilka möjliga åtgärder som kan vidtas. (Öckerö kommun)
  • Skapa mer engagemang för trygghet i civilsamhället genom utbildningar och informationskampanjer fortlöpande under året med minst en per kvartal. (Öckerö kommun)

Trygg i Öckerö kommun

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Öckerö kommun – en långsiktig samverkan mellan Hisingspolisen, Öckerö kommun och invånare. Utifrån en gemensam lägesbild arbetar vi tillsammans för ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och kommun.

Aktiviteter och insatser under 2021

Samarbete mellan aktörerna finns även under aktiviteter och insatser under året som inte är en del av medborgarlöftet. Till exempel så har polisen utökad polisiär närvaro och riktade insatser vid påsken som en del av polisens ordinarie verksamhet.

Medborgarlöfte 2020

Inom kort kommer vi med information om de aktiviteter som genomfördes som en del av medborgarlöftet 2020.

Senast uppdaterad:

Publicerad: