Vad gäller kring råd och rekommendationer?

Mellan 1 juni och 6 juni gäller både de särskilda regionala rekommendationerna och de nationella smittskyddsåtgärderna i Västra Götalandsregionen. De regionala rekommendationerna är ett tillägg utöver Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter och allmänna råd.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Regionala rekommendationer i Västra Götaland 17 maj-6 juni

De regionala rekommendationerna för Västra Götaland som gäller till och med 6 juni handlar i första hand om skydd för individen. De regionala rekommendationerna är ett tillägg utöver Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter och allmänna råd.

  • Du bör begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.
  • Du bör undvika platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.
  • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.
  • Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Det gäller både under resan och på resmålet. Var även noga med att du kan ta dig hem på ett säkert sätt om du skulle få symtom.
  • Använd engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik, så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.
  • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.

Rekommendationerna gäller till och med 6 juni med löpande omprövning utifrån det epidemiologiska läget.
Till information hos Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

Nationella smittskyddsåtgärder från Folkhälsomyndigheten

De nationella smittskyddsåtgärderna från Folkhälsomyndigheten som gäller från 1 juni även i Västra Götaland, berör främst antalet besökare på allmänna möten och offentliga sammankomster. Här finns även föreskrifter om lägerverksamhet, handelsplatser, serveringsställen, tävlingsidrott, gym, sportanläggningar, motionslopp, marknader och nöjesplatser.

Till information hos Folkhälsomyndigheten Skydda dig och andra från smittspridning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: