Stor brandrisk i Västra Götaland

SMHI har utfärdat en risk för skogsbrand från och med idag då det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning. Tänk på att vara försiktig med eldning utomhus - en gnista kan snabbt bli en stor brand.

En äng med torrt gult gräs

Det är du som eldar som har ansvaret för att ha släckutrustning ifall olyckan är framme.

Mer information

Senast uppdaterad:

Publicerad: