Nu pågår Krisberedskapsveckan, 27 september – 3 oktober

Den 27 september – 3 oktober genomförs Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj för att stärka människors motståndskraft inför kriser och ytterst krig. Årets kampanj från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, vill påminna människor om deras viktiga roll i Sveriges beredskap. Under veckan kommer du få ta del av tips och information i Öckerö kommuns kanaler om hur du kan förbereda dig på att något kan hända som gör att vardagen inte funkar som vi är vana vid.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Människors vilja att hjälpa varandra vid allvarliga händelser och samhällskriser samt att inte låta konspirationsteorier och falsk information få tolkningsföreträde är grundläggande för att vi tillsammans ska kunna möta olika hot mot vårt öppna samhälle.

Krisberedskapsveckan uppmärksammar hur vi alla genom enkla gärningar i vardagen kan ta ansvar för den egna beredskapen och samtidigt stärka hela samhällets motståndskraft. Det kan till exempel vara att handla mat åt en granne, vara källkritisk eller att stärka den egna självförsörjningen.

Under veckan delar Öckerö kommun tips och information om hur du kan ta ansvar för den egna beredskapen och förbereda dig inför framtida kriser och ytterst krig.

Mer information

Krisberedskapsveckan är en nationell kampanj som initierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och som i år genomförs för femte året i rad. Bland de som deltar och ordnar lokala aktiviteter runt om i landet finns många kommuner, länsstyrelser och frivilliga försvarsorganisationer liksom näringsliv och civilsamhälle.

Till mer information om Krisberedskapsveckan hos DinSäkerhet.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: