Vi är topp fem i arbetet med Agenda 2030!

Öckerö kommun arbetar för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling utifrån Agenda 2030, FN:s hållbarhetsmål. Nu visar Dagens Samhälles ranking att Öckerö kommun är topp fem i arbetet med Agenda 2030 av Sveriges kommuner.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Det är fantastiskt att se att vårt arbete med Agenda 2030 ger resultat. Det finns ett stort engagemang i organisationen och vi arbetar aktivt inom kommunens verksamheter med att nå målen inom Agenda 2030, säger Cecilia Lindblom, controller/projektansvarig.

I Öckerö kommun arbetar vi för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling utifrån Agenda 2030, FN:s hållbarhetsmål. Flertalet av Öckerö kommuns mål för mandatperioden 2019-2022 har en koppling till hållbarhetsfrågorna. Som en del i att nå målen inom Agenda 2030 är Öckerö kommun med i projektet Glokala Sverige. Glokala Sverige ger ett stöd i det lokala arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige. Det innebär att Öckerö kommun är med och bidrar på en lokal nivå till hela landets måluppfyllelse.

Cecilia Lindblom berättar mer:

Det är många delar som gör att vi får en hög måluppfyllelse i vår kommun. Vårt arbete inom kommunala verksamheter tillsammans med hur Öckerö kommuns invånare agerar påverkar vårt resultat. Det är härligt att vi är på god väg och tillsammans kan vi bli ännu bättre!

Om Agenda 2030

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Till mer information om Öckerö kommuns arbete med Agenda 2030

Senast uppdaterad:

Publicerad: