Svara på medborgarenkäten - senast 28 november

Vad är viktigt för dig som bor och verkar i kommunen för att du ska känna dig trygg och säker?

Öckerö kommun och lokalpolisområde Hisingen ger årligen kommunens invånare medborgarlöften. Medborgarlöften handlar om gemensamma åtgärder, vilka ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten inom ett område under ett verksamhetsår.

Var med och påverka!

Svara digitalt

Enkäten ligger ute under november månad, svara senast 28 november.

Till enkäten på Mina sidor. Länk till annan webbplats.

Mer information

För mer information, kontakta kommunpolis Martin Kallas,
säkerhetssamordnare Andreas Alderblad eller folkhälsoutvecklare Johanna Torén, tel: 031-97 62 00.

Senast uppdaterad:

Publicerad: