Tack till alla medarbetare i Öckerö kommun!

Alla som arbetar i Öckerö kommun får en extra ersättning på 1500 kronor före skatt som tack för de särskilda insatser som gjorts i samband med arbetet under pandemin. Det beslutade kommunstyrelsen idag.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

I Öckerö kommuns verksamheter arbetar medarbetarna varje dag, året om för att invånare, företag och besökare ska få bästa möjliga samhällsservice även under pågående pandemi. Med anledning av det fattade kommunstyrelsen idag beslut om en extra ersättning på 1500 kronor före skatt som tack för de särskilda insatser som gjorts i samband med arbetet under pandemin av alla som arbetar inom Öckerö kommun.

Från kommunstyrelsen vill vi rikta ett stort tack till alla medarbetare som på många olika sätt bidragit för att hålla våra verksamheter igång under hela pandemin. Det har varit ett lagarbete för att hålla smittan borta, inte minst för alla som arbetat nära alltifrån våra yngsta till våra äldsta invånare. Vi väljer därför att ge en extra ersättning till alla som tack för ett fantastiskt arbete, säger Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande.

Det här är vårt sätt att visa att vi ser de insatser som görs ute i verksamheterna. Vi ser det som viktigt att ge ett erkännande när kommunens medarbetare ställer upp så otroligt mycket och uthålligt, säger Jennie Wernäng, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Efter ännu ett år med pandemin så känns det viktigt att uppmärksamma alla som arbetar i Öckerö kommun och tacka för fantastiska insatser, säger Maria Brauer, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, avslutningsvis.

Utbetalning av ersättning

Alla medarbetare inom Öckerö kommun får en extra ersättning på 1500 kronor före skatt genom en extra utbetalning 30 december. Ersättningen betalas ut till alla med tillsvidaretjänst. Vikarier och timanställda får en extra ersättning med utgångspunkt utifrån hur mycket de arbetat under 2021, denna betalas ut senast under februari.

Den totala kostnaden för engångsbeloppet bedöms till cirka 2,5 miljoner kronor och finansieras centralt från kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: