Skärpta smittskyddsåtgärder införs 12 januari

Från och med 12 januari införs skärpta åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 och belastningen av sjukvården. Åtgärderna införs för att minska de fysiska kontakterna i samhället. Vissa åtgärder börjar gälla 12 januari. Andra kräver regeringsbeslut och för dessa har Folkhälsomyndigheten lämnat in en formell begäran till regeringen.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Åtgärderna bedöms i nuläget behöva finnas kvar fram till mitten av februari men kommer att omprövas var 14:e dag.

Från och med 12 januari gäller följande

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus

Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

Råd till vuxna personer

Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.

Mässor

För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.

Serveringsställen

Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast klockan 23.

Cuper och läger inomhus

Avrådan förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.

Vuxenutbildningar och lärosäten

För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

Folkhälsomyndigheten vill även att regeringen beslutar om följande åtgärder

Privata sammankomster

Sänkt tak till 20 personer. Avser uthyrning av lokaler.

Allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus

Maxtak på 500 personer, även med vaccinationsbevis.

Inresor

Kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort men covidpass återinförs som krav för inresa från 18-års ålder.

Följande råd och rekommendationer gäller sedan tidigare

  • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
  • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
  • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
  • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd
  • Handelsplatser: Som tidigare gäller krav på minst 10 kvm per person och att undvika trängsel.
  • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.
  • Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen. Åtgärder bör vidtas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.

(Informationen är hämtad från Krisinformation.se)

Mer information

Folkhälsomyndigheten: Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19 Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se: Flera nya åtgärder mot covid-19 införs Länk till annan webbplats.
Regeringen: Skärpta smittskyddsåtgärder införs den 12 januari 2022 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: