Fortsatt hög smittspridning vecka 2

Smittspridningen i Västra Götaland är fortsatt mycket stor i hela regionen och i alla åldersgrupper. I Öckerö kommun visar vecka 2 på 198 fall, mot 322 fall veckan innan (vecka 1). Incidensen (fall per 10000/invånare) är på 153, jämfört med 249 föregående vecka.

Bilden visar antalet fall per 10 000 invånare per kommun för vecka 1 och 2 (bild från Smittskydd Västra Götalands veckorapport).

Bilden visar antalet fall per 10 000 invånare per kommun för vecka 1 och 2 (bild från Smittskydd Västra Götalands veckorapport).

Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg, vid Smittskydd Västra Götaland, har dock betonat att statistiken denna vecka behöver tolkas med stor försiktighet.

Mot bakgrund av det stora antalet tester har inrapporteringen försenats. Vi har en kraftig smittspridning i samhället och jag vill vädja till alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, stanna hemma vid symtom och vaccinera dig så snart du kan, säger Thomas Wahlberg.

Senast uppdaterad:

Publicerad: