Folkhälsomyndigheten: Ändrade förhållningsregler kring covid-19

Folkhälsomyndigheten förändrar nu förhållningsreglerna kring att stanna hemma från arbete eller skola när du själv eller någon i ditt hushåll är sjuk. Detta för att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är hög. Folkhälsomyndigheten uppdaterar också rekommendationerna för prioritering av testning. Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för prioritering av provtagning för covid-19 gäller med omedelbar verkan i Västra Götaland.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

På Krisinformation.se hittar du en sammanställning av de nya förhållningsreglerna kring att stanna hemma från arbete eller skola när du själv eller någon i ditt hushåll är sjuk.

Där hittar du även de uppdaterade rekommendationerna för prioritering av testning.

Till Krisinformation.se: Ändrade förhållningsregler kring covid-19 Länk till annan webbplats.

Mer information

Västra Götalandsregionen: Nya rekommendationer för provtagning i VGR Länk till annan webbplats.
Folkhälsomyndigheten: Mycket hög smittspridning av covid-19 kräver anpassade förhållningsregler och prioriterad testning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: