Varning för stark vind - kör försiktigt över Fotö-bron!

SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga vindar och stormbyar. Det kommer blåsa kraftigt från lördag eftermiddag till söndag förmiddag. Varningen gäller från klockan 16 på lördag till klockan 12 på söndagsförmiddagen. Var försiktig vid utomhusvistelse!

Hur kan det påverka mig?

  • Begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
  • Risk för förseningar inom buss-, tåg-, flyg- och färjetrafiken samt inställda avgångar.
  • Områden med luftburna elledningar kan påverkas och ge störningar i el- och teleförsörjningen.
  • Lösa föremål och tillfälliga konstruktioner riskerar att förflyttas eller skadas.
  • Vissa skador på skog (hyggeskanter och nygallrad skog). Enstaka träd eller grenar ramlar ner.

Var försiktiga!

För mer information: https://www.smhi.se/vader/varningar-och-brandrisk/varningar-och-meddelanden/varningar Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: