Folkhälsoenkät: Hälsa på lika villkor 2022

Hur mår befolkningen i Västra Götaland? I 2022 års enkät undersöker Västra Götalandsregionen tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Statistiska centralbyrån den frågan och andra för att se skillnader i hälsa och livsvillkor.

I dagarna skickas enkätundersökningen Hälsa på lika villkor ut till totalt 92 000 personer i åldern 16 år och uppåt slumpmässigt utvalda västragötalänningar.

Enkäten undersöker hur invånarna mår och visar vilka skillnader i hälsa och livsvillkor det finns mellan olika grupper i samhället. Med hjälp av resultatet från enkäten genomförs insatser som leder till en jämlik och ännu bättre folkhälsa hos våra invånare i regionen.

Den nationella folkhälsoenkäten skickas sedan år 2004 ut regelbundet till befolkningen. Avsändare är Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera av landets regioner. Datainsamlingen sker med hjälp av Statistiska centralbyrån och pågår fram till i mitten av maj. Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2022 och kommer finnas tillgängliga i Västra Götalandsregionens statistikdatabas Länk till annan webbplats.

Om enkäten "Hälsa på lika villkor?"

Syftet med enkäten ”Hälsa på lika villkor” är att ta reda på hur människorna i Västra Götaland mår samt att kunna följa förändringar i hälsa över tid. Genom enkäten kan vi också se om det finns skillnader i hälsa och livsvillkor mellan olika grupper i samhället. Med hjälp av resultaten från enkäten kan vi genomföra insatser som leder till en jämlik och ännu bättre folkhälsa hos våra invånare i regionen.

Till information om enkäten hos Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: