Demokratiforum – ungdomar och politiker samtalade om valet 2022

Vilka frågor är viktiga för ungdomar inför valet 2022? I torsdags möttes ungdomar från kommunens högstadieskolor och gymnasieskola och politiker från de olika partierna i kommunfullmäktige på Demokratiforum.

Regeringen och kommunen har ungdomspolitiska mål. Kortfattat innebär det att kommuninvånare, särskilt de unga, känner att de har inflytande och är delaktiga i samhället. Varje år genomförs aktiviteter för ett ökat ungdomsinflytande, bland annat det som kallas för Demokratiforum. Syftet med Demokratiforum är att ungdomar ska få möjlighet att lyfta sina tankar och åsikter direkt till beslutsfattare och att de i sin tur ska få kännedom om hur ungdomar tänker kring kommunen och dess verksamhetsområden.  

Demokratiforum med elever från högstadieskolan och gymnasieskolan och politiker i kommunfullmäktige 12 maj 2022

Säkerhetspolitik, skolmat och bostäder i fokus

De ungdomar som deltog hade tillsammans med sin klass förberett ett antal frågor att ställa till politikerna, samtalen skedde i storgrupp.
Första ämnet som diskuterades var säkerhetspolitiken, där huvudfrågan var huruvida Sverige ska gå med i Nato eller inte och där de olika partierna fick resonera kring det. Samtalet fortsatte att beröra civilt försvar och mottagande av Ukrainska flyktingar samt om politikerna anser att det finns anledning till oro över Ryssland och eventuella motreaktioner över Natomedlemskap.

Skolmaten blev nästa ämne att samtala kring. Ungdomarna vill ha större möjlighet att påverka vad som serveras eftersom de menar att det är viktigt för att de ska äta ordentligt och därmed orka hela skoldagen. Något som kom fram var uppfattningen om att det var olika hur mycket mat som eleverna fick ta beroende på skola. Det kom också önskemål om alternativ till vegetarisk mat. Politikerna fick i sin tur berätta vad de kan påverka vad gäller skolmaten och hur ungdomar kan vara med och påverka genom till exempel elevrådet.

Efter det handlade frågorna om bostäder i kommunen. Hur ska kommunen lösa bostäder för unga och barnfamiljer? Varför tar det lång tid att bygga nytt på platser där kommunen rivit äldre byggnader? Diskussionen fortsatte med frågor om strandskyddet och hur politikerna ställer sig till att göra undantag till det.

Fler frågor kommer att besvaras

Tiden gick fort med många nyfikna och engagerade ungdomar och ett antal frågor hann inte besvaras under Demokratiforum. Några av dessa frågor kommer politikerna svara skriftligen på. Likaså var några verksamhetsfrågor, vilka tjänstepersoner i kommunen kommer att besvara.

Diskussionerna från Demokratiforum kommer nu att sammanställas och återkopplas till elever, skolpersonal, politiker och berörda tjänstepersoner.

Senast uppdaterad:

Publicerad: