Beslut taget om detaljplan för Öckerö nya centrum

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 30 juni att anta detaljplan för Öckerö nya centrum (detaljplan 1) samt exploateringsavtal för området som detaljplanen innefattar. Beslutet har stor enighet bland de politiska partierna och representanter från flera av partierna talade på fullmäktiges sammanträde om detaljplanens betydelse för kommunens utveckling.

Detaljplanen syftar till att utveckla och stärka befintligt centrum på Öckerö. Målet är att skapa ett kommuncentrum med servicefunktioner och bostäder för kommunens invånare.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

2021 beslutade kommunstyrelsen att dela den ursprungliga detaljplanen för Öckerö nya centrum i två delar – detaljplan 1 som innefattar området på Skärhamnsås och verksamhetsfastigheterna längs med Norgårdsvägen samt detaljplan 2 som innefattar hamnplanen. Arbetet med detaljplan 2 är påbörjat.

Exploateringsavtal kopplat till planens genomförande beslutades även det av kommunfullmäktige på sammanträdet den 30 juni och reglerar huvudsakligen Öckerö kommuns och exploatörens ansvar avseende genomförandefrågor.

Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande säger:

- ”Planen är viktig för kommunens utveckling. Under de senaste åren har inte Öckerö kommun haft någon befolkningsökning. Detta påverkar skatteunderlag, men också att skolan behöver skära i sina kostnader. Detaljplanen beräknas kunna ge ett tillskott på cirka 300 bostäder, vilket är en viktig del i kommunens befolkningsutveckling.

Det ungdomar i kommunen önskar mest är fler bostäder. Många yngre vill kunna bo kvar, men villapriserna är höga och lägenhetskön är lång. Många äldre vill också ha möjligheten att kunna flytta till något mindre.

Vi är glada att ha hittat en lösning, så att en tredjedel av lägenheterna blir hyresrätter. Också bra att dela på planen, så att bostadsbyggandet kan komma igång och att vi samtidigt i lugn och ro kan fundera vidare på hamnplanen”.

Läs mer om detaljplanen för Öckerö nya centrum Detaljplan Öckerö Nya Centrum – DP 1 | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: