Uppdaterad information om branden på Källö-Knippla (2022-08-18)

Vi är alla djupt tagna av branden på Källö-Knippla. Branden bröt ut under tisdagskvällen i byggnaden som innehåller mataffär, restaurang, lägenheter, post och bibliotek. Öckerö kommuns räddningstjänst tillsammans med enheter från Storgöteborg arbetade med släckningsarbetet hela kvällen och natten. Polis och ambulans var på plats. Även Sjöräddningen har varit inkopplad.

Vi är alla djupt tagna av branden på Källö-Knippla. Branden bröt ut under tisdagskvällen i byggnaden som innehåller mataffär, restaurang, lägenheter, post och bibliotek. Öckerö kommuns räddningstjänst tillsammans med enheter från Storgöteborg arbetade med släckningsarbetet hela kvällen och natten. Polis och ambulans var på plats. Även Sjöräddningen har varit inkopplad.

Den aktuella byggnaden är förstörd, men genom att upprätta så kallad begränsningslinje har inte branden spridits ytterligare. Närliggande hus är utrymda och ett område har spärrats av. Visst eftersläckningsarbete pågår fortfarande. Det är oklart hur branden startade och en förundersökning har startats.

Byggnaden med dess verksamheter utgjorde ett centrum och en mötesplats för invånarna på Källö-Knippla och det innebär naturligtvis en stor påverkan på hela samhället. Händelsen påverkar dels praktiskt men innebär också oro.

Under dagen (onsdag 17 augusti) har flera av kommunens verksamheter och politiker varit på plats på Källö-Knippla och träffat invånare för att lyssna in och se hur behoven ser ut.

För att stödja butiksägarna och andra företagare ska kommunen arbeta med att hitta snabba kontaktvägar och smidiga lösningar kopplat till administrativa tjänster, såsom bygglov och tillstånd. Även tillfälliga lösningar kan bli aktuella. Personal från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har varit på plats under dagen.

Kontakt med butiken på Rörö har tagits för att i det akuta läget samordna matleveranser för personer som har hemtjänst. Hemtjänsten har löpande kontakt med brukare under dagen.

POSOM-gruppen i kommunen, som jobbar med samordnat psykiskt och socialt stöd, har under dagen varit ute på Källö-Knippla och träffat invånare i närområdet i behov av stöd.

Branden innebär stor påverkar på samhället. Vi jobbar tillsammans för att hantera situationen och hitta lösningar.

Tidigare nyhet om branden på Källö-Knippla

Senast uppdaterad:

Publicerad: