Kommunfullmäktiges sammanträde den 8 september är inställt

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att ställa in sammanträdet den 8 september, då de två ärenden som skulle behandlas inte är brådskande.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Senast uppdaterad:

Publicerad: