Kommunfullmäktiges sammanträde den 6 oktober är framflyttat till den 20 oktober

Nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde äger rum torsdagen den 20 oktober i kommunhuset, Öckerösalen.

 

Enligt 5 kap § 9 kommunallagen, väljs ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för fyra år räknat från och med den 15 oktober valåret. Kommunfullmäktiges presidium har därför bestämt att flytta fram sammanträdet till första torsdagen (den 20 oktober) efter den 15 oktober. Detta har tidigare missats i planeringen och behöver nu åtgärdas.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Senast uppdaterad:

Publicerad: