Militärövning i Öckerö kommun 3-12 oktober

Under perioden 3-12 oktober genomför Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) en höstövning i skärgårdsområdet mellan Halmstad och Strömstad som omfattar hela skärgården mellan Vrångö och Öckerö. Inom Öckerö kommun sker övningar främst på Björkö. Lösskjutningar kommer att förekomma inom hela området.

Under övningarna pågår endast lösskjutningar och INGA skarpskjutningar.

Syftet med övningen är att träna förbandets förmågor och säkerställa försvaret av västkusten. Detta medför att militär personal, fartyg och båtar med stor sannolikhet både kommer att höras och synas något mer än vanligt i skärgården.

Övningarna kommer främst pågå dagtid men till del även kväll och natt. Man övar både på Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält men även på civil och kommunal mark, efter tillstånd och dialog med enskilda markägare och kommuner.

Ökad båttrafik

Verksamheten kommer framförallt att märkas av i form av en ökad båttrafik, då fartyg och båtar utgör förbandens främsta transportmedel. Det är därför viktigt att allmänheten känner till och följer de anvisningar som finns gällande exempelvis skjutfältsavlysningar och förtöjning av båtar. Detaljerad information om detta återfinns på forsvarsmakten.se och sidan ”För båtfolk”.


Försvarsmakten har i samråd med Länsstyrelsen tagit fram hänsynsregler för att minimera åverkan i naturskyddade områden. Nedanstående förutsätter att markägare ger sitt tillstånd. Denna process är pågående. Platser kan komma att variera inom nedan angivna områden beroende på väder och vind.

HALMSTAD:

Beroende på väder och vindriktningar är övningsmoment på vattnet och i hamnen i HALMSTAD eller i STRÖMSTAD planerade. Övningen innefattar inga skjutövningar.

GÖTEBORG, ÖCKERÖ:

Vi övar i hela skärgården mellan VRÅNGÖ och ÖCKERÖ. Inom Öckerö kommun övar vi främst på BJÖRKÖ. Lösskjutningar kommer att förekomma inom hela området.

KUNGÄLV, STENUNGSUND, TJÖRN:
En stor mängd båttrafik kommer förekomma inom område HAKEFJORDEN, ASKERÖFJORDEN. Vidare kommer vi öva på flertalet av öarna mellan ÅSTOL och SVENSHÖGEN. Vi planerar också moment på KÄLLÖN, LILLA BRATTÖN, BJÖRHOLMARNA, FARHOLMARNA samt GALTERÖN. Övning med närlys och eventuellt lösskjutningar kommer att förekomma.

ORUST, UDDEVALLA:

Inga övningsmoment är planerade till fastigheter inom Uddevalla eller Orust kommun. Däremot en ökad trafik av Försvarsmaktens båtar i området.

STRÖMSTAD:

Beroende på väder och vindriktningar är övningsmoment på vattnet och i hamnen i STRÖMSTAD eller i HALMSTAD planerade. Övningen innefattar inga skjutövningar.

Som länken mellan armé- och marinstridskrafterna utgör amfibieförbanden ett viktigt verktyg i försvaret av Sveriges kust. Med hjälp av långräckviddiga vapensystem, snabbgående båtar och en hög grad av rörlighet har Amfibiekårens personal den unika förmågan att snabbt kunna ta och utöva kontroll över viktiga skärgårdsområden, knutpunkter, inlopp, farleder och

hamnar i syfte att hindra en motståndare från att nå land och säkra vår försörjning. Något som nu alltså kommer övas ytterlige under perioden.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Senast uppdaterad:

Publicerad: