Fördjupad översiktsplan för Björkö

På Björkö planeras det för cirka 400 nya bostäder. För lokalisering av dessa bostäder har kommunen identifierat tre olika utvecklingsområden med bostäder som främsta ändamål. Andra viktiga utvecklingsfrågor vad gäller den fysiska planeringen på Björkö är bland annat utveckling av hamnen, kommunikationer, samt en utveckling av verksamheter.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.


Syftet med fördjupad översiktsplan för Björkö är bland annat att den på ett generellt men tydligt sätt ska redovisa möjligheter och utmaningar för en utveckling av Björkö tätortsområde med omnejd, samt lämna rekommendationer och riktlinjer för utvecklingen.

Läs mer

Här kan du läsa mer om Fördjupad översiktsplan för Björkö

Senast uppdaterad:

Publicerad: