Engagera dig för ökad trygghet för unga i kommunen

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Öckerö kommun, Nattvandring Öckerö och stiftelsen Nattvandring.nu har ingått samverkan (IOP-avtal) kring nattvandring. Syftet är att skapa trygghet genom ett ökat antal engagerade vuxna på kvälls- och nattid i kommunen.

Önskemål från ungdomar

Det har framkommit önskemål från ungdomar i kommunen i olika undersökningar och forum att fler vuxna ska finnas ute på kvällarna för att bidra med en känsla av trygghet. Som kommun tycker vi att det är viktigt att lyssna på ungas önskemål och tankar kring sin livssituation.

Vill du engagera dig?

Vill du vara med och nattvandra för att bidra till en ökad trygghet i kommunen?

Anmäl dig till en informationsträff och utbildning den 23 februari 18.30-20.30 på kompetenshuset på Öckerö: Anmäl dig till utbildningen Länk till annan webbplats.

Är du nyfiken och vill veta mer om nattvandring? Kontakta ockero@nattvandring.nu

Extra bidrag till föreningar som engagerar sig

Är du engagerad i en bidragsberättigad förening? Som ett led i denna samverkan har föreningslivet blivit inbjudet till att engagera sig mot ett extra bidrag till föreningskassan.
Öckerö kommun betalar ut 1 500 kr för varje vandring som en förening engagerar sig i.

Läs mer: Extra bidrag till föreningar som nattvandrar Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: