Flera fall av vandalisering på skolor

- Trygghetsskapande åtgärder ska förebygga brott

Inom loppet av några veckor har skolor, förskolor, ishall och idrottshall i Öckerö kommun, utsatts för vandalisering och skadegörelse vid ett flertal tillfällen. Tillsammans med polis, skola, föreningar och andra samhällsaktörer, arbetar kommunen kontinuerligt med en rad brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Nattvandring är ett exempel på aktivitet som bidrar till att öka tryggheten i kommunen.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

- Det har pågått vandalisering och skadegörelse under ett flertal helger den senaste tiden, säger Andréas Alderblad, säkerhetschef Öckerö kommun.

När barn, elever och personal har kommit till sin förskola eller skola på morgonen har de bland annat mötts av krossade fönsterrutor och sönderslagna dörrar. Vandaliseringen skapar otrygghet i samhället och är mycket kostsam att reparera och sanera.

Öckerö kommun ser mycket allvarligt på det som har inträffat. Händelserna är polisanmälda och information har gått ut till elevernas vårdnadshavare.

Kommunen har ett nära samarbete med polisen, säger kommunens säkerhetschef Andréas Alderblad.

Nattvandring i Öckerö kommun

Öckerö kommun, Nattvandring Öckerö och stiftelsen Nattvandring.nu har ingått samverkan (IOP-avtal) kring nattvandring. Syftet är att skapa trygghet genom ett ökat antal engagerade vuxna på kvälls- och nattid i kommunen. Alla är välkomna att delta som nattvandrare. Föreningar som ingår avtal får 1500 kr för varje vandring en förening engagerar sig i.

Under sportlovsveckan och framåt hoppas vi kunna utöka nattvandringen, berättar Andréas Alderblad.

Vill du vara med och nattvandra för att bidra till en ökad trygghet i kommunen?Här finns mer information om kommunens satsning på nattvandring och hur du anmäler dig eller din förening:

Engagera dig för ökad trygghet för unga i kommunen | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Extra bidrag till föreningar som nattvandrar | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Nattvandring | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.


Nattvandrare i Öckerö kommun.

Nattvandrare. Organisationen nattvandring.nu i samarbete med Öckerö kommun.

Medborgarlöften

Kommunen arbetar även aktivt med så kallade Medborgarlöften varje år. Medborgarlöften handlar om att öka tryggheten och minska brottsligheten inom ett område under ett verksamhetsår. Det sker i samarbete mellan kommun och polis i dialog med kommunens invånare.

Utgångspunkten för medborgarlöftena är bland annat att föra en dialog med kommuninvånarna och lyssna på vad människor som bor och verkar i kommunen upplever som viktigt för att känna sig trygg och säker, förklarar Andréas Alderblad, säkerhetschef.

Kommuninvånarnas kunskaper och uppfattningar bidrar till den gemensamma lägesbilden som ligger till grund för ett antal medborgarlöften varje år. Inom kort redovisas 2023-års medborgarlöften.

Här finns mer information om kommunens medborgarlöften:
Brottsförebyggande arbete | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.
Digital enkät om trygghet och säkerhet inför medborgarlöfte 2023 | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

 

Enkät om trygghet och säkerhet inför medborgarlöfte 2023. Åsa Behrens från Öckerö tillsammans med Martin Kallas, kommunpolis.

Sportlov med meningsfull sysselsättning

Nu stundar ett lov och många ska vara lediga.

Det kommer att ske en utökad väktarrondering med början under lovet, säger Andréas Alderblad, säkerhetschef.

Att känna samhörighet, gemenskap och ha en meningsfull sysselsättning i samspel med andra, är viktiga trygghetsskapande faktorer på samhälls- grupp- och individnivå.

I Öckerö kommun finns ett rikt och aktivt föreningsliv. Flera föreningar, lokala organisationer och kommunens fritid- och kulturverksamhet arrangerar sportlovsaktiviteter för familjer, barn och ungdomar för att erbjuda en meningsfull fritid.

Här finns mer information om kommunens utbud av sportlovsaktiviteter:

Sportlov | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Säkerhetschef

Andreas Alderblad

Telefon: 031-97 62 50
E-post: andreas.alderblad@ockero.se