Allas bidrag för en tryggare kommun gör skillnad

Den senaste tiden har många visat prov på engagemang och vilja att med gemensamma krafter verka för ett tryggare samhälle; Skola, socialtjänst, polis, vårdnadshavare samt nattvandrande föreningar och allmänhet med flera har krokat arm för att göra skillnad.

– Det goda samarbetet mellan kommun, polis och civilsamhället gör skillnad, menar Andréas Alderblad, säkerhetschef Öckerö kommun och Martin Kallas, kommunpolis.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Andréas Alderblad, säkerhetschef Öckerö kommun tillsammans med Martin Kallas, kommunpolis.

Fruktbart samarbete

Under januari och februari utsattes flera av kommunens skolbyggnader för upprepad skadegörelse och vandalisering som har kostat miljonbelopp att reparera. Öckerö kommun ser mycket allvarligt på händelserna som alla är polisanmälda.

Där och då var det många som gjorde gemensam sak i att på olika sätt engagera sig för att vända händelseutvecklingen.

– Polisen har ett mycket gott samarbete med bland annat socialtjänsten och skolan som har agerat snabbt och handlingskraftigt, säger Martin Kallas, kommunpolis.

Förutom kommunens täta samverkan med polisen ska alla som bidrar till att göra Öckerö kommun till en tryggare plats att leva och bo på, ha en eloge.

– Vi är mycket tacksamma för allmänhetens och övriga samhällsaktörers engagemang i kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Nattvandring och vuxenvandring är exempel på aktiviteter som gör skillnad, poängterar Andréas Alderblad, kommunens säkerhetschef.

Fortsätt tipsa

Tack vare tips till socialtjänst och polis kan vi förhindra barn och unga från att utsättas och begå brott samt att skapa en tryggare miljö för alla.

En orosanmälan till socialtjänsten innebär att man signalerar att man är orolig för ett barn med syfte att barnet och familjen ska kunna få stöd. En orosanmälan kan göras via telefon, e-post, ett möte eller skriftligt. Man kan vara anonym.

Antalet anmälda brott i Öckerö kommun har en tendens att öka kraftigt i samband med påsken. Det handlar främst om brott i form av stöld, skadegörelse, olaga intrång, trafikbrott och våldsbrott.

Kommunpolis Martin Kallas uppmanar därför till fortsatt engagemang och uppmärksamhet och att tipsa polisen.

– Möjligheten att få utökad polisiär resurs och benägenheten att anmäla brott eller misstanke om brott, har ett tydligt samband, förklarar han.

Relaterad information

Misstanke om barn som far illa | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Förhindra barn och unga från att utsättas och begå brott | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Tipsa om brott | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: