­Förebygg trafikbrott genom tips och samtal

Innan, under och efter påsk har Öckerö kommun upplevt återkommande buskörning med de så kallade granbilarna och mopeder som körs vårdslöst i hög hastighet.
– Tips till polisen och vårdnadshavares samtal med de ungdomar som är involverade, kan vara de åtgärder som gör att buskörningen upphör, menar Martin Kallas, kommunpolis.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Kommunpolis Martin Kallas uppmanar allmänheten att inkomma med
tips för att hjälpa polisen att upptäcka, förebygga och utreda brott.


De så kallade granbilarna är ofta av äldre modell och kan ha ett tvivelaktigt skick i trafiken och därmed utgöra en trafikfara.

– Om du upplever mycket buskörande med moped eller bil utanför din bostad, är det bra att tipsa polisen. Ju mer information du lämnar desto bättre, förklarar Martin Kallas.

Du kan till exempel ange fabrikat och färg på fordonet, registreringsnummer eller delar av registreringsnumret samt tidpunkt och signalement på föraren.

Polisen har via olika datasystem möjlighet att få fram hela registreringsnumret om du bara har lämnat en del av uppgiften.

Motivera insats

– Att tipsa polisen kan motivera och ge en grund för beslut om trafikinsats vid en identifierad problemvägsträcka och för att polisen ska kunna utreda och lagföra brott, säger Kallas och tillägger:

– Tack vare inkomna tips, kan ett telefonsamtal till den ovetandes vårdnadshavaren vara det som gör att buskörningen upphör.

Vårdnadshavares ansvar

Prata med ditt barn eller din ungdom och ha kännedom om vad de unga gör på sin fritid.

– Om ditt barn på något sätt är involverad i granbilarna bör du ta en diskussion med ditt barn. Hen kan utsätta sig själv och andra för fara och göra sig skyldig till trafikbrott. Dessutom skapar buskörning irritation hos allmänheten, säger kommunpolis Martin Kallas.

Tipsa polisen

Har du sett eller hört något som kan hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda brott?

Tipsa om brott | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: