Föroreningar vid fyrplatser

Varje år under påsken anordnas det fyrar på platser runt om i Öckerö kommun. Enligt traditionen byggs fyrarna med julgranar men även annat material har eldats under åren. Prover som tagits vid platserna visar att marken är kraftigt förorenad och har förhöjda halter av dioxiner, bly och andra metaller. Det kan medföra att det finns en risk för påverkan på människors hälsa och naturmiljön.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Läs mer här Fyrplatser | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats. om:

  • Föroreningar
  • Rekommendationer och försiktighetsåtgärder
  • Rapporter och undersökningar
  • Film om föroreningar vid fyrplatser

Senast uppdaterad:

Publicerad: