Nu kommer Aurora 23 till Göteborgs skärgård

Den stora Försvarsmaktsövningen Aurora 23 som inleddes den 17 april är nu i full gång. Med start den 27 april kommer örlogsfartyg och stridsbåtar vara verksamma i kustbandet med förflyttningar norröver mot Lysekil från Göteborg. Även helikopterrörelser kan förekomma.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Foto: Ditte Boysen Ruge/Försvarsmakten


Aurora 23 är den största försvarsövningen i Sverige på över 25 år. Övningen bygger på ett scenario där Sverige utsätts för ett väpnat angrepp och utspelar sig främst i landets södra delar.

Cirka 26 000 personer deltar från Sveriges förband. Förutom Försvarsmakten deltar flera myndigheter, regioner, kommuner och frivilligorganisationer samt ett antal nationer.

Övningen sker på mark, i luften och till sjöss 17 april-11 maj 2023.

Marin övning i skärgården

Under perioden 27 april-10 maj genomförs den större marina övningen i Västra militärregionen. Då sker förflyttningar av örlogsfartyg och stridsbåtar i kustbandet mellan Lysekil och Göteborg. Även helikopterrörelser kan förekomma.

Samtidigt genomför hemvärnsförband i Göteborgsregionen övningsverksamhet både på land och till sjöss under perioden 22 - 30 april.

Undvik att vistas eller flyga med drönare i närheten av övningsverksamhet. Där övning pågår utgör området skyddsobjekt och då är det förbjudet att vistas och flyga med drönare där.


Aurora 23 marin övning i Göteborgs skärgård Försvarsmakten

Foto: Ditte Boysen Ruge, Jonas Olsson, Melina Westerberg/Försvarsmakten

Aurora 23 i Västra Götalands län

Övningsverksamhet pågår på flera ställen i Västra Götalands län. Den militära närvaron kommer att vara märkbar även utanför Försvarsmaktens övnings- och skjutfält. Det finns risk för förhöjda ljudvolymer och begränsningar i trafiken.

Som boende eller resande genom något av dessa områden bör du vara uppmärksam på skyltar och anvisningar och följa trafikinformationen via radio för att hålla dig uppdaterad om läget.

Läs mer

Aurora 23 i Västra Götalands län - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se) Länk till annan webbplats.

Försvarsmaktsövning Aurora 23 | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: