Öckerö kommun ansluter till digitala tjänsten “Pendla” för att underlätta samåkning

Öckerö kommun har anslutit sig till “Pendla” som är en digital tjänst för att underlätta samåkning. Det är ett enkelt sätt för dig som vill eller redan idag samåker inom, till och från Öckerö kommun. Genom tjänsten kan du enkelt bli ihopkopplad till de som pendlar liknande väg och vid samma tid som du. Det gör att du kan resa mer hållbart och dessutom minska dina egna kostnader.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Öckerö kommun arbetar för att vi ska ha en hållbar utveckling av vårt samhälle. Kommunen har gjort flera ställningstaganden för att ha en hållbar samhällsutveckling och specifikt för resande genom till exempel ”Trafikstrategi” och ”Riktlinje för mobilitet”. Öckerö kommun har även en överenskommelse om färdplan för att förbättra trafiksituationen längs väg 155 tillsammans med Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Trafikverket. Vi vill gemensamt satsa på lösningar som hjälper trafikanter att resa mer hållbart.

Vi behöver ändra vårt sätt att resa, både för miljön och även för att skapa plats på våra vägar och färjor. Ett bra sätt att minska antalet bilar på färjor och vägar i högtrafik är att fler åker tillsammans i bilarna i stället för att resa ensamma. Samåkning är inte bara bra för miljön, det kan också vara både trevligt och ett sätt att lära känna fler öbor, säger Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande.

Genom att ansluta till den digitala tjänsten Pendla ger Öckerö kommun alla pendlare en effektiv och smidig tjänst för att samåka till jobbet. Det är en lösning som avlastar både trafiken och miljön.

Den dagliga körningen till jobbet är en optimal möjlighet för samåkning; överlappande rutter, liknande arbetstider och lediga platser i nästan alla bilar. Samåkning är ett praktiskt och enkelt sätt att både spara pengar samt minska utsläppen och påverkan på miljön. Potentialen för samåkning är stor: för varje delad resa halveras resans negativa påverkan på miljön.

Enkelt att komma igång

Registrera dig gratis på Pendla och hitta lämpliga samåkare. Pendla är tillgänglig på alla moderna smarttelefoner, surfplattor och datorer hemma eller på jobbet. Det är alltid gratis att använda Pendla.

Gå in på ockero.pendla.com Länk till annan webbplats.

Resekostnaderna för att pendla avtalas mellan de som samåker.

Senast uppdaterad:

Publicerad: