Vinnare utsedd i markanvisningstävling för Öckerö nya centrum, del 1

Grattis till F O Peterson & Söner Byggnads AB som har utsetts till vinnare av markanvisningstävlingen för Öckerö nya centrum, del 1, på kommunstyrelsens sammanträde 29 maj.

Illustration av överblick av Öckerö nya centrum, del 1. Det med blått inringade området omfattar Öckerö nya centrum del 1.

Idag fattade kommunstyrelsens beslut om att utse anbudet från F O Peterson & Söner Byggnads AB till vinnare i markanvisningstävlingen för Öckerö nya centrum, del 1.

Den vinnande anbudsgivaren har som ambition att komma igång med projektet så snart som möjligt. Som ett första steg i den fortsatta utvecklingen av Öckerö nya centrum, del 1, planerar Öckerö kommun för en gemensam dialog med Öckerö Fastigheter, anbudsgivaren och övriga aktörer som kommer bygga på området.

Öckerö kommun ser nu framemot den fortsatta utvecklingen av Öckerö nya centrum.

Illustrationer av Öckerö nya centrum

Bilderna är illustrationer av Öckerö nya centrums (del 1) utformning. Justeringar kan komma att göras vad gäller höjder, placering och gestaltning av byggnaderna.

Illustration av Öckerö nya centrums (del 1) utformning.

Illustration av Öckerö nya centrums (del 1) utformning.

Flygbild över illustration av Öckerö nya centrums (del 1) utformning.

Återblick: Öckerö nya centrum

Öckerö kommun har under lång tid planerat för en centrumutveckling på det aktuella området och den 2023-04-24 vann detaljplanen för Öckerö nya centrum (del 1) laga kraft. Planen syftar till att utveckla och stärka befintligt centrum på Öckerö. Målet är att skapa ett kommuncentrum för kommuninvånarna med servicefunktioner och bostäder. Planförslaget ger möjlighet att bygga handel, service, kontor, samlingslokaler, hotell och andra verksamheter samt bostäder i nära anslutning till hamnplanen.

Under 2023 utannonserades en markanvisningstävling och kriterier för tävlingen togs fram och godkändes av kommunstyrelsen. Tävlingen bestod av två steg med intresseanmälan och kvalificering samt ett vidareutvecklat anbud i steg två.

Mer information

Till mer information om markanvisningstävlingen för Öckerö nya centrum

Till tidigare nyhet om Nu startar arbetet med Öckerö nya centrum del 1 (från mars 2024)

Till protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 29 maj Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: