1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fritid och kultur HBTQ-certifieras

Under år 2018-2019 har hela verksamheten fritid och kultur i Öckerö kommun utbildats i syfte att HBTQ-certifiera verksamheten. I samband med Öckerö pride- och kulturkalas den 25 maj 2019 mottar verksamheten certifikatet.

För fritid och kultur är det en viktig utgångspunkt att alla känner sig välkomna och sedda. Hösten 2017 sökte verksamheten därför medel från Socialstyrelsen för att HBTQ-certifiera alla medarbetare inom fritidsgård, anläggning, bibliotek, folkhälsa, kultur och föreningssamordning.

Certifieringen har såväl faktisk inverkan på verksamheten som symboliskt värde och förhoppningsvis kommer arbetet att tjäna som inspiration för andra i kommunen. Som en del i certifieringen har en handlingsplan tagits fram, som konkretiserar det fortsatta arbetet.

Vår vision är att alla som besöker oss, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, ska känna sig sedda och välkomna och därigenom få goda möjligheter att uppnå och förverkliga sina drömmar.

- I vår verksamhet ska det vara en självklarhet bli bemött med respekt, värme och öppenhet oavsett vem man är, säger verksamhetschef Karin Zachau.