1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vad är våld?

Under vecka 48 uppmärksammar vi kampanjen En vecka fri från våld. Idag tar vi upp olika typer av våld som finns.

Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att göra något mot sin vilja eller avstå att göra något den vill, Per Isdal, Alternativ til vold

Barn och unga kan vara är utsatta för våld, precis som vuxna. Det kan vara föräldrar, syskon, eller någon annan som står dig nära som behandlar dig eller någon du känner på ett sätt som gör att du mår dåligt.

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan till exempel vara att bli knuffad, sparkad, slagen eller fasthållen.

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan vara att någon säger elaka saker, trycker ner dig, har orimliga krav eller kontrollerar dig.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är sexuella handlingar man utsätts för utan att man vill, till exempel ofrivilligt sex, oönskade smekningar, blickar och kommentarer som har med kroppen eller sex att göra. Det är också att någon vill att du ska visa din kropp eller fotografera dig när du är naken.

Materiellt våld

Materiellt våld är till exempel när någon slår sönder eller förstör ens saker.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld är till exempel hot om pengar eller tvinga dig att göra olagliga ekonomiska handlingar.

Försummelse

Försummelse innebär att någon närstående, till exempel din familj inte ger dig tillräckligt med mat eller tar hand om dig.

Latent våld

Latent våld är att känna sig hotad eller rädd.

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld händer i familjer, som en följd av att traditioner och normer bryts, till exempel genom att partner, sexuell läggning och klädsel inte accepteras enligt familjen.

Digitalt våld

Digitalt våld är det våld som sker på internet, till exempel nätmobbning, övergrepp, hot, stalking eller spridning av bilder och filmer utan att du vill.

En vecka fri från våld

Under vecka 48 uppmärksammar Öckerö kommun kampanjen En vecka fri från våld. Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer. Under veckan tar vi upp olika aspekter på våld och våldsförebyggande arbete. Läs om hur kommunen kan hjälpa dig som är behov av hjälp och stöd