1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vad är lindrigt våld och hur hänger det ihop med grovt våld?

Under vecka 48 uppmärksammar vi kampanjen En vecka fri från våld. Våld är inte bara slag och sparkar utan även elaka kommentarer, taskiga skämt, blickar, nedvärderande bilder, hot och även rasistiska, sexistiska eller funkofobiska* skämt.

Det är den som blivit utsatt för våld som bestämmer om det är våld eller inte. Men om en person ofta blir utsatt för våld då blir våldet normaliseras och känns som en del av vardagen. Därför måste vi agera mot våld när vi ser det hända.

Våldspyramiden

För att förstå hur lindrigt våld hänger ihop med grovt våld används en modell som kallas för Våldspyramiden.

Våldspyramiden visar hur det grova våldet, längst upp i pyramiden, har låg förekomst men högt erkännande. Många skulle beskriva att misshandel, övergrepp och våldtäkt är tydliga exempel på våld men att det inte händer lika ofta som det lindriga våldet. Det lindriga våldet, längst ner i våldspyramiden, har hög förekomst men lågt erkännande. Väldigt få skulle beskriva nedvärderande bilder, blickar eller rasistiska skämt som våld. Men genom att börja prata om de händelserna som våld är det lättare att göra något åt det.

Här är en film som visar hur våldspyramiden fungerarlänk till annan webbplats

Informationen och filmen kommer från projektet En kommun fri från våld i Borås stad.länk till annan webbplats
länk till annan webbplats

 

*Ordet funkofobi betyder fördomar mot personer med funktionsvariationer, och kan liknas med homofobi, sexism och rasism. Svenska akademiens ordlista, SAOLlänk till annan webbplats.

En vecka fri från våld

Under vecka 48 uppmärksammar Öckerö kommun kampanjen En vecka fri från våld. Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer. Under veckan tar vi upp olika aspekter på våld och våldsförebyggande arbete.

Läs om hur kommunen kan hjälpa dig som är behov av hjälp och stöd