Förlängt anstånd med fakturor för föreningar

Vissa föreningar tappar intäkter när inte cuper och matcher går att genomföra på grund av risken för smittspridning av coronaviruset. Därför ger Öckerö kommun möjlighet till förlängt anstånd för fakturor för plan- och hallhyra, vatten och avlopp samt renhållning.

I befintligt föreningsstöd har Öckerö kommun noll-taxa för barn- och ungdomsaktiviteter, vilket ger ett stöd för föreningarnas basverksamhet. Eventuell kostnad för plan- och hallhyra är för seniorverksamhet.

Kontakta kommunservice om du som förening vill få förlängt anstånd med betalning.

Samlad information

ockero.se/virus Länk till annan webbplats. hittar du samlad information om kommunala verksamheter och eventuella förändringar. Där hittar du även länkar till uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: