Konstvågen 2020 ställs in

Kulturföreningen Konstvågens styrelse har beslutat att skjuta på Konstvågen ett år framåt på grund av rådande situation kring coronaviruset. Se frågor och svar från Kulturföreningen Konstvågens styrelse nedan.

Konstvågens logga

Varför ställs Konstvågen 2020 in?

Det är naturligtvis tråkigt att behöva ställa in, men under nuvarande omständigheter finns inget annat rimligt beslut för oss som styrelse. Det är vi som fattat beslutet och kommunen ställer sig bakom detta.

Det är inte bara osäkerhet om sommaren och framtiden som avgör. Konstvågen är något vi är stolta över, något vi gör tillsammans. Det är den gemensamma styrkan i arrangemanget som varit framgångsfaktorn.

Många äldre deltagare har hört av sig, man vågar helt enkelt inte medverka. Beslutet att ställa in Konstvågen 2020 är därför också ett solidariskt beslut.

Vi vill hålla ihop, inte låta ålder, oro för hälsan avgöra deltagandet. Vi gör ju inte arbetet med Konstvågen för egen del, utan för konstens skull, för besökarnas upplevelse.

Vi vill inte göra detta till ett enskilt beslut - det är vår gemensamma skapelse Konstvågen det handlar om. Detta är en solidariskt beslut.

Det är tråkigt men vi tror att alla inser situationens allvar.

Varför har vi fattat beslutet redan, mycket kan väl hända innan dess?

Vi vet helt enkelt inte hur det ser ut i början av augusti. Allt talar för att det kommer att ta månader, kanske även längre, innan någon normalitet återkommer. Vi vill att det skall vara förutsägbart för alla - både konstnärer och besökare.

Förutom detta finns en hel del deadlines nära i tiden t ex tryckning av broschyren, d v s allt måste vara bestämt vad gäller medverkande etc redan nu.

Osäkerhet ger färre deltagande konstnärer och färre besökare. Rent professionellt måste det också finnas en deadline, man arbetar ju som konstnär mot ett mål.

Går det inte flytta till en senare tidpunkt?

Konstvågen är en tradition, det är ingen slump att den ligger där den ligger - på öarna skall den göras när det är som bäst - i augusti när också sommargäster och besökare utanför Öckerö kommun känner sig hågade att ta sig en tur.

Vad händer nu?

Alla som är anmälda och betalat är inbokade för Konstvågen 2021. Grundarbetet är redan gjort, medverkande konstnärer och bilder finns redigerade och vi tänker publicera och sprida den via föreningens hemsida i stället för att trycka den. Tillsammans med detta görs en uppmaning till alla om att stötta konstnärerna, fortsätta köpa deras konstverk även om det inte sker under Konstvågenhelgen. www.kulturforeningenkonstvagen.se Länk till annan webbplats.

Om du inte tänker medverka nästa år bör du meddela detta snarast, absolut senast 30 november till: larspersson1000@gmail.com

Jag kom inte med i Konstvågen i år - får jag en ny chans nu?

Alla som är anmälda och betalat är inbokade för Konstvågen 2021. Vi har beslutat att höja maxgränsen till 110 medverkande nästa år. När årets deltagare bestämt sig om de skall medverka även nästa år, öppnas anmälan för nya deltagare i januari 2021.

En ny och större Konstvåg 2021 - en riktig sommarutställning

2021 kommer vi inte bara att se fler konstnärer utan vi kan redan nu meddela att det blir en riktig sommarutställning för alla medverkande. Från juni till och med 8 augusti. Det innebär större exponering för alla konstnärer under hela sommarsäsongen!

När är Konstvågen 2021?

Konstvågen 2021 sker 7-8 augusti. Såväl konstnärer som besökare hälsas välkomna!

Om Konstvågen

Konstrundan Konstvågen är ett evenemang i Göteborgs skärgård. Konstvågen är öppen för konstnärer, slöjdare och konsthantverkare som är skrivna eller sommarboende i Öckerö kommun. Konstvågen är ett samarbete mellan Fritid och Kultur, Öckerö kommun och Kulturföreningen Konstvågen. För mer information om Kulturföreningen Konstvågen: www.kulturforeningenkonstvagen.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: