1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samtal om hållbarhet mellan ungdomar och politiker

Under tisdagen 5 maj samlades högstadieungdomar och politiker på Öckerö fritidsgård för att prata om hållbarhet under ett Demokratiforum.

För ett ökat ungdomsinflytande

Eftersom personer under 18 år inte ges möjlighet att rösta i lokala och nationella val, behöver det finnas vägar in i den lokala demokratin för unga personer.

För år 2020 har kommunstyrelsen beslutat att genomföra fyra Demokratiforum. Ett Demokratiforum innebär att cirka 20-30 ungdomar och sju politiker för diskussioner kring ett förvalt tema. Syftet är att unga ska få möjlighet att lyfta sina tankar och åsikter direkt till beslutsfattare som i sin tur ska få kännedom om hur ungdomar tänker kring kommunen och dess verksamhetsområden.

Tema hållbarhet utifrån Agenda 2030

Temat för dagens samtal var hållbarhet utifrån FNs globala hållbarhetsmål Agenda 2030 med de tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Ungdomsrepresentanterna fick framföra vad de tycker är viktigt för att kommunen ska bli mer hållbar, till exempel vad kommunen kan göra för att underlätta för invånarna att minska sin konsumtion, det fossila resandet och insatser för att skydda havet. Ungdomarna pratade också om vilka miljöinsatser de själva gör hemma och om hur jämställda de upplever att unga är.