Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Föreningsvandring i Öckerö kommun

Är din förening intresserad av att bidra till att öka tryggheten i kommunen och få ett extra bidrag till föreningskassan? Då kan föreningen anmäla intresse för att vuxenvandra.

Tre bilder, Ungdomar vid en eld, Människor på vattentornet, Ungdom med en mobiltelefon

Förening som är berättigad till Öckerö kommuns föreningsbidrag kan nu ansöka om att föreningsvandra. Föreningen Vuxenvandrarna i Öckerö kommun är samordnare och ansvariga för värdskapet, både för föreningens engagerade vuxenvandrare samt andra vuxna som ansluter för att vandra.

Så här går det till

  • Föreningen engagerar minst två stycken personer för att vuxenvandra (från 25 år) och utser en kontaktperson inom föreningen. Även vuxna som inte tillhör föreningen är välkomna att vandra med föreningen.

  • Vandring sker utvalda fredag- och lördagskvällar, samt riskhelger som till exempel skolavslutning, med start kl 21.00 och så länge behov finns under den aktuella kvällen. Föreningsvandringen utgår från Öckerö fritidsgård som bjuder på fika under kvällen.

  • Representant från Vuxenvandrarna i Öckerö kommun sammankallar, går igenom ”gyllene regler”, vandringsrutt, delar ut västar och informerar om telefonnummer samt ansvarar för att återrapportera vandringen till kommunen.

Extra bidrag för genomförd föreningsvandring

Ersättning för genomförd föreningsvandring utgår med 1500 kr per kväll och betalas ut till förening som ansökt, beviljats och genomfört vandring. Bidraget utbetalas till det konto som uppgivits i kommunens föreningsregister.

Ansök så här

Anmäl ditt intresse via e-post till föreningssamordnare Ewa.LinderholmWidell@ockero.se.
Vid anmälan uppge:

  • Namn och telefonnummer till personer i föreningen som kan vuxenvandra (minst 25 år)
  • Kontaktperson i föreningen
  • Vilka datum föreningsvandring kan genomföras

En del av medborgarlöfte 2020

Syftet med satsningen föreningsvandring är att skapa mer engagemang för trygghet i civilsamhället. Det är en av aktiviteterna för medborgarlöfte 2020PDF, ett åtagande mellan Öckerö kommun, polisen och Trafikverket.

Genom föreningsvandring blir fler vuxna synliga kvällstid och kan bidra till att vara goda förebilder för unga. Öckerö kommun får dessutom en bättre lägesbild, då rapportering sker efter genomförd vandring om vad som observerats under kvällen, som exempelvis otrygga platser, klotter och trafikbeteende.

Senast uppdaterad: 2020-10-08 11.05

Publicerad: 2020-05-14 16.48