Öckerö tillsammans med världen för en hållbar framtid

Under augusti anordnas en utställning kring Agenda 2030 - FNs hållbarhetsmål. Utställningen innehåller fakta om de globala målen, goda exempel på arbete utifrån Agenda 2030 i kommunens verksamheter och skapat material från skola och daglig verksamhet.

De 17 globala målen

Vi har samlat in material som skapats i verksamheternas ordinarie arbete till utställningen. Materialet är inte framtaget för att skapa utställningen utan ett urval av vad som pågår i våra verksamheter. Bidragen till utställningen kommer ifrån daglig verksamhet, förskolor och skolor, samhällsbyggnad samt fritid och kultur.

I utställningen kommer du få se vad daglig verksamhet har skapat som till exempel ringar av teskedar, förkläden, arbetsbälten gjorda av jeansbyxor, återbruk av gamla tavelramar och tagentknappar som gjorts till tavlor med budskap, stjärna av kompostpåse och drivvedskonst. Du kommer även att få se material så från skolans projekt om en hållbar stad. Husmodulerna för hållbara hus har skapats och konstverk av återbruk.

Om agenda 2030

I september 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030, den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Agendan är en handlingsplan för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet som ska främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen.

De 17 globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 understryker att vår tids stora utmaningar hänger samman och måste lösas genom ett samlat grepp.

Agenda 2030 i Öckerö kommun

Öckerö kommuns arbete för att nå de globala målen pågår i verksamheterna på olika sätt. Intresset för frågorna ökar och viljan till att bidra ytterligare till en hållbar framtid är stor. I juni 2018 fastställde regeringen en handlingsplan för hur genomförandet av agendan kan stärkas i vårt land. Kommunerna har en betydelsefull roll i förverkligandet av målen genom kommunens egna verksamheter och i samverkan med det lokala näringslivet, föreningar och invånare.

Arbetet med utställningen berör främst de globala målen:

  • Mål 4 – God utbildning för alla
  • Mål 5 – Jämställdhet
  • Mål 7 – Hållbar energi för alla
  • Mål 10 – Minskad ojämlikhet
  • Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
  • Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

För mer information

Du kan läsa mer om Agenda 2030 och de olika målen på globalamalen.se Länk till annan webbplats..
Välkommen att lära dig mer och inspireras till att leva mer hållbart!

Senast uppdaterad:

Publicerad: