Demokratiforum på temat "Välmående i skolan"

Vad gör en skola trygg? Vad motiverar ungdomar att komma till skolan? Hur kan skolan göra för att ge stöd till elever med olika behov? Hur kan skolan göra för att inkludera alla utifrån diskrimineringsgrunderna? Det var några av de frågor som ungdomar och politiker diskuterade på temat ”Välmående i skolan” under Demokratiforum 30 september.

Regeringen och kommunen har ungdomspolitiska mål. Kortfattat innebär det att kommuninvånare, särskilt de unga, känner att de har inflytande och är delaktiga i samhället. Demokratiforum är en av flera aktiviteter som årligen görs för att öka ungdomsinflytandet i kommunen. Syftet är att ungdomar ska få möjlighet att lyfta sina tankar och åsikter direkt till beslutsfattare och att de i sin tur ska få kännedom om hur ungdomar tänker kring kommunen och dess verksamhetsområde.

Tema "Välmående i skolan"

Demokratiforum genomfördes på Öckerö fritidsgård. Ungdomar i åldern 13-19 år från kommunens tre högstadieskolor- och gymnasieskola och sex av kommunens politiker deltog. Diskussionerna pågick skolvis under cirka 1,5 timme, med nio elever per skola.
Temat ”välmående i skolan” togs fram utifrån önskemål av ungdomsrepresentanter och samhällskunskapslärare. Tidigare i år har tema på Demokratiforum varit FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 och fysisk aktivitet.

Diskussionerna från Demokratiforum kommer nu att sammanställas och återkopplas till elever, skolpersonal, politiker och berörda tjänstepersoner.

Arrangörer av Demokratiforum

Demokratiforum arrangerades av Linn Wass, folkhälsoutvecklare samt Eivor Johnsson, enhetschef ungdom. Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare för barn- och utbildning introducerade temat.

Senast uppdaterad:

Publicerad: