Grattis Anna och Johanna!

Varje år delar kommunen ut två priser till personer eller föreningar som betytt mycket i kommunen. Priset Rör inte min kompis ska bland annat bidra till att skapa ökad tolerans och ömsesidig förståelse för människor av olika kulturell bakgrund och motverka utanförskap. Utmärkelsen för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet tilldelas någon som utmärkt sig inom området.

Priset Rör inte min kompis går i år till Anna Gustafsson och utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet tilldelas Johanna Englund.

Anna Gustafsson och Johanna Englund.

Priset Rör inte min kompis tilldelas Anna Gustafsson med motiveringen:

Anna har sedan flera år engagerat sig i de ensamkommande flyktingungdomarnas situation i kommunen. Anna har gjort arbetet osjälviskt och med stort engagemang. Hennes arbete har betytt mycket för ungdomarna. Anna har även drivit opinion i olika sammanhang för flyktingungdomarnas situation.

Priset Utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet tilldelas Johanna Englund med motiveringen:

Johanna har varit med i Öckerö IF i över 20 år. Hon har ständigt arbetat med att förbättra jämställdheten i klubben, där damlaget nu fått eget omklädningsrum. Hon är tränare, spelare och engagerad i olika evenemang. En eldsjäl som lägger stor del av sin tid på föreningen, ungdomarna och fotbollen och bidrar till att driva verksamheten framåt.

Ett vanligt år brukar priserna delas ut i samband med kommunfullmäktiges julavslutning. I år skedde utdelningen på ett digitalt möte med fullmäktiges presidium och pristagarna. Presidiet gratulerade Anna och Johanna och tackade för deras engagemang och driv. Pristagarna berättade om sin verksamhet och presidiet ställde frågor. Anna beskrev hur tanken på ”att lämna sitt hem”, som nyanlända gjort, gett henne en stark drivkraft i arbetet. Johanna tyckte att priset skulle delas med hennes familj, som alla är engagerade.

Den samlade känslan är att eldsjälar är oerhört betydelsefulla för att skapa ett bra samhälle!

Senast uppdaterad:

Publicerad: