Låt hunden bada i sommar men håll extra koll!

På våra öar finns det många bra badställen där din hund kan bada. På de kommunala badplatserna är det inte tillåtet för hundar att bada eller vistas men det finns många vikar och lättillgängliga klippor där hunden lätt kan ta sig ner i vattnet. Tänk på att du har skyldig att hålla extra uppsikt över din hund 1 mars till 20 augusti.

En svart portugisisk vattenhund som plaskar i vattnet

Hundar får inte vistas på de kommunala badplatserna men det finns många andra bra ställen där de kan bada. Utanför dessa badplatser är det okej för hundar att bada men du ska hålla extra stor uppsikt på din hund under perioden 1 mars till 20 augusti.
Här hittar du information vart gränserna går kring de kommunala badplatserna

Håll extra uppsikt på din hund - 1 mars till 20 augusti!

Du ska hålla extra uppsikt över din hund under perioden 1 mars till 20 augusti. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

Ordet ”kopplingstvång” eller ”koppeltvång” finns däremot inte i lagstiftningen men du ska ha samma kontroll som vid koppel över din hund. Det är i rennäringslagen som koppeltvång tas upp som i vissa fall kräver att hundar hålls i band eller instängda.

Senast uppdaterad:

Publicerad: