Utdelning av utmärkelser

Nu har utmärkelserna ”Rör inte min kompis” och ”Utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet” delats ut. Grattis!

Eva Wallin, ordförande i utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden samt Vera Molin, 1:e vice ordförande i utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden delades ut utmärkelsen. På bilden syns även representanter från Öckerö innebandyklubb.

”Rör inte min kompis” gick i år Öckerö innebandyklubb med motiveringen:

Öckerö innebandyklubb tar ett aktivt ställningstagande för allas lika värde. Föreningen visar hur viktigt det är att låta alla få vara som de vill, oavsett ålder. Föreningen medverkar vid utbildningar kring mänskliga rättigheter, och har en uttalad inställning att vara till för alla. Öckerö innebandyklubb arbetar målmedvetet för att motverka utanförskap, diskriminering och mobbning, samt för att skapa tolerans och förståelse.

Utmärkelsen för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet gick i år till Alex Karlsson och Oliver Sedelius med motiveringen:

Alex Karlsson och Oliver Sedelius har arbetat aktivt för att samla in pengar till välgörenhet, tex till Barncancerfonden, genom en årligen återkommande kultur- och fritidsupplevelse som riktat sig i första hand till barn och unga, men alla är välkomna. Alex och Oliver har helt på eget initiativ drivit, anordnat och engagerat flera ungdomar i Kultur- och fritidsupplevelsen Haunted House. Aktiviteten har bidragit till olika konstuttryck och skådespeleri.

Priserna delades ut av Eva Wallin, ordförande i utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden samt Vera Molin, 1:e vice ordförande i utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden.

Senast uppdaterad:

Publicerad: