Den 14 maj invigdes Göteborgs skärgårdsled - en del av Kuststigen

Invigningsceremonin hölls intill Hönö färjeläge vid entréskylten för Göteborgs skärgårdsled. Ett hundratal personer anslöt för att delta i invigningen, här fanns både deltagare från föreningslivet, kommunala delaktiga verksamheter, näringslivet med många företagare och framförallt medborgare.

VD för Turistrådet Västsverige Fredrik Lindén, Kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult, VD för Göteborg & Co Peter Grönberg, Styrelseordförande i Västkuststiftelsen Olof Wängborg klippte bandet.

Vandringsleden är tillkommen tack vare ett medborgarförslag. Nu är leden en del av Kuststigen. En vandring längs havet på 27,1 km som bjuder på hav, skärgårdsbebyggelse, berg, storslagen utsikt och historiska lämningar – vad mer kan man väl begära?

Det framfördes gemensamt från alla fyra talare vilket tillskott Göteborgs skärgårdsled innebär för attraktionskraften för destinationen Göteborg och Göteborgs skärgård. Fredrik Lindén, VD för Turistrådet Västsverige påtalade styrkan i den samverkan som finns här från både medborgare, föreningsliv och företag.

Efter bandklippning transporterade den abonnerade bussen ett sällskap till Hönö Klåva. Sällskapet vandrade en del av etapp 2, från Hönö Klåva till Hästens badplats. Samtidigt tog Amanda Ottordahl, aktivitetsamordnare i Öckerö kommun, med sig en grupp från Hönö färjeläge för vandring på första delen av den nyinvigda leden med mål Hönö Klåva.

Därefter avslutades invigningen och bussen transporterade deltagarna från Hästens badplats tillbaka till Hönö färjeläge.

 

Tack vare möjligheten att arbeta med vår Lia-praktikant Johanna Lindgård så kunde vi teckna skriftliga markägaravtal med 60 talet markägare. En heroisk insats och grunden för att kunna påbörja arbetet med etableringen av leden.

Vi sökte med framgång EU bidrag som öppnade möjligheten att fortsätta etableringen, det innebar bl.a. att vi kunde anställa en projektledare som var förutsättningen att klara arbetet, Vi lyckades attrahera till Magnus Jonasson vilket har visat sig ovärderligt då han genom sitt engagemang och många ideella timmar överträffat våra förväntningar och framförallt skapar den struktur i arbetet som krävts. Arbetet har varit ett skolexempel på kommunal samverkan mellan verksamheterna.

Med oss i arbetsgruppen har vi haft Trafik & Fritid. Stort tack till Martin Unsgaard Pettersson och Bruno Johansson och inte minst vår Kartritare GIS Emma Bylund. Stort tack! Naturvårdslaget och AME (Arbetsmarknadsenheten) har genom sitt utomordentliga arbete starkt bidragit till resultatet. Ett speciellt tack till Mats Norrelid med sitt arbetslag som gjort att vi kan ha denna invigning idag!

Tack även till EU-stödet från Leader Södra Bohuslän som trott på oss, Sanna och Frida, ni har varit ett stöd genom processen. Västkuststiftelsen med VD Olle Wängborg har bidragit med erfarenhet och att vi skapat leden med kvalitet.

Ett speciellt stort tack till min kollega Sandra Osberg som jag vet lagt många luncher och ideella timmar ute i bergen för kartritning och inventering, markering och allt det innebär med kontakter och marknadsföring.

Jag vill även rikta ett speciellt tack till Öråd och medborgare som hjälp till med både timmar och tips, säger Ronald Johansson, Besöks -och näringslivsenheten.

Senast uppdaterad:

Publicerad: