Fritidsgården får utmärkelsen "Årets pridegärning"

Årets pridegärning är en utmärkelse som delas ut varje år i samband med Öckerö Pride. Lördagen den 1: e juni fick kommunens fritidsgård utmärkelsen året Pride gärning 2024.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Föreningen Öckerö Pride prisar varje år en invånare eller verksamhet som med handling och gärning stärkt allas lika värde i allmänhet och hbtq-personer i synnerhet samt bidragit till attitydförändringar i Öckerö kommun.

Nomineringen till utmärkelsen skickades in av en av kommunens ungdomar. Under prisutdelningen fick fritidsledarna ta i mot ett diplom med en motivering till varför de fick priset.

Vi är så stolta över detta och att vårt långsiktiga arbete ger resultat. Det är inte ofta vi får ett sådan fint kvitto på vårt arbete. Vi fortsätter vårt arbete för rätten till en jämlik fritid för alla kommunens ungdomar. Vi tackar hjärtligt för denna utmärkelse, säger Tore Stenman, fritidsledare.

Årets pridegärning 2024

Att söka sin identitet är något som för de allra flesta har ungdomsåren till. För vissa är det en lekfull utforskning, för andra en betydligt tuffare kamp att utkämpa såväl med sig själv som med omgivningen. Det är svårt att sätta sin in i vad det innebär för en ung individ att såväl i skolan som i sociala sammanhang mötas av oförstående eller ifrågasättande, samt att gång på gång behöva berättiga vem man är.

En kartläggning gjort 2022 på uppdrag av regeringen visar att unga hbtqi-personer jämfört med andra unga i större utsträckning saknar trygghet och studiero i skolan; i större utsträckning utsätts för mobbning, hot och misshandel; sist men inte minst i större utsträckning också avstår från fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemött. Kartläggningen visar dock även på hjälpsamma strukturer för att stärka det psykiska måendet hos unga hbtqi-personer. En sak som särskilt lyfts är vikten av en mötesplats där unga kan känna tillit till att det finns vuxna som ser till att de inte utsätts för kränkande bemötande.

Pristagarna av 2024 års pridegärning tillhandahåller just en sådan mötesplats. En plats där alla är välkomna att vara precis den de är. Med små men medvetna medel jobbar pristagarna kontinuerligt för att skapa trygghet och inkludering, med en självklarhet som i andra sammahang tyvärr är långt ifrån just självklar.

Årets pristagare förser inte bara kommunens normbrytande ungdomar med ett tryggt och stärkande sammanhang. Deras verksamhet omfattar alla kommunens undgomar. Alla kommunens ungdomar får därmed möjlighet att präglas av dess öppenhet, nyfikenhet och självklara respekt för varje individs rätt att vara - och att älska - den de vill.

Att ändra attityder och värderingar tar tid. Men varje liten droppe ger ringar på vattnet. Och droppe för droppe kommer ringarna att spridas genom våra ungdomar tills de omsluter alla våra tio öar.

Årets pridegärning 2024 tilldelas därför hela personalstyrkan på Öckerö Fritidsgård.

Om Öckerö Pride

Föreningen Öckerö Pride är en ideell verksamhet som satt HBTQIA frågorna i fokus inom Öckerö kommun sedan 2016. Syftet med verksamheten är att årligen arrangera festivalen Öckerö Pride. Målet är att bidra till attitydförändringar, att alla ska känna sig välkomna i Öckerö kommun och verka för allas lika värde. Föreningen är partipolitisk obunden.

Senast uppdaterad:

Publicerad: