Ändrad kursavgift VT-21

Fullmäktige antog 2020-10-09 beslut om att höja elevtaxorna till Kulturskolan from. VT-21 

Enskild kurs höjs med 100:- till 800:-/termin
Syskonrabatt höjs med 50:- till 400:-/termin

Kursrabatt för flera kurser höjs med 50:- till 400:-/termin

Ensembleverksamhet är fortfarande gratis för antagna i instrument

Senast uppdaterad: 2020-10-02 12.16

Publicerad: 2020-10-02 12.15