Inspelning av Föräldrar Emellan föreläsningen: Ungas digitala liv

Den 20 april hölls en digital föreläsning om ungas digitala liv i samarbete med Tjejjouren väst. Under två veckors tid kommer inspelningen att finnas tillgänglig för alla som vill se den i efterhand.

Unga lever en stor del av sina liv online. De har sina vänskaps- och kärleksrelationer här, är på sociala medier, spelar på olika plattformar och mycket mer. Livet online är en naturlig del av livet och är positivt på många sätt, men det finns också baksidor. Tjejjouren Väst har över 10 års erfarenhet av att samtala med unga, och samlar regelbundet in statistik från sin verksamhet. Tillsammans med annan aktuell statistik och forskning kommer ger de en inblick i pojkar och flickors digitala liv. I föreläsningen får du som förälder eller annan viktig vuxen verktyg för hur du kan samtala med unga både om det som händer online och deras mående.

Filmen finns att se här: https://vimeo.com/821174017/fe00d1a9cb?share=copy Länk till annan webbplats. 

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Ungas digitala liv

Senast uppdaterad:

Publicerad: