Meny
Sök
Här är du:  

Björköbor engagerade för att skapa säkrare trafikmiljö

Under cirka två timmar promenerade Björköbor och tjänstepersoner från kommunen runt på Björkö för att diskutera platser i behov av trafiksäkerhetsåtgärder. Trafiksäkerhetsvandringen är en del av medborgarlöftet 2017.

Under trafiksäkerhetsvandringen den 9 november, framkom bland annat önskemål om fler farthinder eller andra hastighetsdämpande åtgärder på Skarviksvägen, mer belysning på Mossvägen, bättre vägmarkeringar för ökad tydlighet i flertalet korsningar och fler parkeringsplatser för besökande till norra Björkö. Det kom också förslag om att enkelrikta några sträckor och separera gång- och cykelbanor för ökad säkerhet.

Längs bland annat Lyckebovägen och Trollviksvägen uppmärksammades höga häckar som skymmer sikten. Som fastighetsägare har du ett ansvar att klippa häcken, läs mer här.
Stora delar av Björkö har maxhastighet 30 km/h, något som de boende upplever inte alltid följs.

Kommunen arbetar nu vidare med synpunkterna, för att få in så mycket som möjligt i det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet. Några åtgärder kommer kunna göras inom kort, exempelvis öka säkerheten på gång- och cykelbanan vid den nya avsmalningen på Skarviksvägen. Andra åtgärder kräver mer planering och avvägning mot andra faktorer.

Trafiksäkerhetsvandringen på Björkö är en del av medborgarlöftet 2017. Fler trafiksäkerhetsvandringar planeras till 2018 och nästa område blir Hönö Heden.

Kom ihåg att använda reflex! Risken att bli påkörd och dödad av en bil i mörkret är tre gånger så stor som i dagsljus. På kommunhuset finns gratis reflexer att hämta.

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt