Meny
Sök
Här är du:  

Byggnadsvårdspriset till Vitsippevägen 2 på Björkö

I år tilldelas Linus Bolin och Stina Helleman kommunens byggnadsvårdspris för sitt fina arbete med huset på Vitsippevägen 2 på Björkö.

Det var ett enhälligt presidium i bygg- och miljönämnden som bestämde att detta hus skulle tilldelas priset. I år fick kommunen ta emot flera nomineringar av fina hus i kommunen. Det var på kommunfullmäktiges julbord den 17 december som Linus och Stina tog emot en plakett att sätta upp på huset, blommor och en prissumma.

I prisets stadgar står det:
"I Öckerö kommun finns ett kulturmijöprogram. Enligt programmets intentioner skall våra kulturhistoriska lämningar och miljöer beaktas i samhällsplaneringen. Omvårdnaden av dessa miljöer sker bäst genom de som bor och verkar i dem. I syfte att stimulera fastighetsägare att ägna
de kulturhistoriska aspekterna ökad uppmärksamhet utdelas årligen ett byggnadsvårdspris. Priset tilldelas den fastighetsägare som under det senaste året på ett förtjänstfullt sätt, och i enlighet med kulturmiljöprogrammets intentioner, har genomfört en ny-, om- eller tillbyggnad." 

Vitsippevägen 2 innan renovering.

Huset ca 1930-tal

Prisutdelningen på Nimbus 17 december. Fr v: Göran Ohlsson ordförande i bygg- och miljönämnden, Stina Helleman och Linus Bolin.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt